Brandskyddsutbildningar - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Brandskyddsutbildning syftar och omfattar att ge deltagaren grundläggande kunskap om brand och brandrisker, hur man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och hur man agerar i händelse av brand.

Utbildningen genomförs via en E-learning samt en praktisk utbildning med handbrandsläckare och brandfilt. Vid det praktiska tillfället finns det möjlighet att ställa frågor till oss på Räddningstjänsten som rör den E-learning ni gått igenom.

Utbildningen riktar sig mot personal i våra medlemskommuner.

Här anmäler du deltagare från din verksamhet till sådan utbildning, på de utbildningstillfällen som finns tillgängliga i respektive område.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa