Övernattning, tillfällig - anmälan

LÄS MER

Den som anordnar tillfällig övernattningska anmäla detta till räddningstjänsten. Syftet med denna anmälan är att räddnignstjänsten ska vara informerad om att det vid anläggningen finns övernattande personer. I händelse av brand kan detta ha betydelse för alarmering av räddningsstyrkor och för räddningstjänstens agerande i samband med en eventuell räddningsinsats. Anmälan fråntar dock inte brandskyddsansvaret från den som upplåter eller använder en lokal för tillfällig övernattning.

För att vi internt ska kunna informera våra räddningsstyrkor behöver vi få anmälan om tillfällig övernattning senast fem dagar innan den äger rum.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa