Egensotning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt lag om skydd mot olyckor kan en fastighetsägare, efter ansökan, få ett medgivande om att sota själv eller låta någon annan sota på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får bara ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

En del i att kunna utföra sotning på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt är att ha kompetens för uppdraget. Denna kompetens kan erhållas på olika sätt och den som ska utföra sotningen ska själv visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd finns. Vid ansökan bedömer räddningstjänsten om sökandes kompetens är tillräcklig för ändamålet. Ett lämpligt sätt för att säkerställa och styrka rätt kompetens är med intyg från genomgången kurs eller studiecirkel med relevant innehåll för ändamålet.

Det förutsätts att fastighetsägare som ansöker om att sota själv på egen fastighet, där man är bosatt, har kunskap om eldstadens konstruktion och funktion samt har införskaffat lämplig utrustning för sotning. Vidare förutsätts att fastighetsägaren har tillräcklig fysisk förmåga för att utföra de arbetsmoment som krävs och att fastighetsägaren har ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.

Om en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan sota på egen fastighet ska kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de personer som utför sotning på kommunens uppdrag. Detta innebär att utföraren ska vara utbildad skorstensfejare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa