Explosiv vara, Föreståndare och deltagare - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmälas till tillståndsmyndigheten.

 

E-legitimation används för en säker inloggning till plattformen. 
Du som loggar in i e-tjänsten kopplas inte som person till den faktiska ansökan som görs via tjänsten.
Ansökan kopplas till den verksamhet och relaterade kontaktpersoner som anges inne i tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa