Eldning utomhus - anmälan

LÄS MER

Den som eldar större brasor eller genomför gräsbränning ska anmäla detta till räddningstjänsten. Syftet med anmälan är att minska risken för felaktig alarmering av räddningsstyrkor. Det är inte ovanligt att förbipasserande trafikanter misstolkar planerade eldningar som brand i terrängen och därför ringer SOS Alarm.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa